Sprzęt do zabezpieczania instalacji CO przed wzrostem ciśnienia
www.floradecora.pl

Grupa Bezpieczeństwa CWU z solidnym zaworem i przyłączem do naczynia przeponowego to przydatne rozwiązanie do systemów centralnego ogrzewania chroniące przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia, taki sprzęt, zakupimy w sklepie online AGAterm. Omawiany osprzęt wykorzystywany jest nie tylko w nowoczesnych instalacjach grzewczych, ale też w zwykłych systemach wody użytkowej, jego aktywność nie dopuszcza do uszkodzenia urządzeń zamontowanych w takich konstrukcjach. . Awarie posiadanych kotłów w ramach instalacji grzewczej przydarzają się w najmniej spodziewanym momencie, aby im skutecznie przeciwdziałać i nie narażać się na poważniejsze usterki całego systemu, warto postawić na rozwiązanie, jakim jest grupa bezpieczeństwa CWU. W zestawie z prezentowanym osprzętem mamy niezawodny zawór bezpieczeństwa, uruchamiający się po przekroczeniu newralgicznej granicy ciśnienia, dzięki temu nie ma ryzyka, iż dojdzie do poważniejszych awarii w instalacji.

Nazwa: AGATERM AGNIESZKA NOSAL-WIERCIŃSKA

Adres: al. Spółdzielczości Pracy 99 20-147 Lublin

Adres www: www.floradecora.pl